gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА


picture

Публикувано на 10 юли 2019 г.


Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2019  година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.
Краен срок за получаване на творбите:  10 септември 2019 година на адрес:
 
5250 гр. Свищов, 
област В.Търново, 
ул. “Д.Г.Анев” № 4 а, Община Свищов „Култура”, за конкурса.
 
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.
Телефони за информация:
0631/643-51 – главен експерт „Култура“


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6526
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6526