gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПО ПОКАНА НА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА С ДЕЦАТА ФЕСТИВАЛЦИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ


picture

Публикувано на 11 юли 2019 г.


По покана на кмета на общината д-р Юлиян Найденов и неговия екип Денка Михайлова- зам.- кмет" Хуманитарни дейности" и експерти от отдел"Култура", днес в заседателната зала се проведе приятелска среща с децата фестивалци и техните ръководители. Това е част от програмата на фестивала. Двадесет и четвъртото издание на Международния детски танцов фестивал" Утрешният мир започва с днешното приятелство" бе високо оценен от участниците от Грузия, Унгария,Русия,Словакия и местните формации. Те споделиха своето очарование от концертната програма, от местата за настаняване и грижата към децата, от взаимността и таланта на всички танцуващи ансамбли. Топли думи, покани за следващи участия и подаръци си размениха фестивалците. Накрая на срещата снимка за спомен ще отнесат всички, които ще разказват дълго за Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6528
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6528