gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОРЕДНА "НОВА" ПЕЙКА


picture

Публикувано на 11 юли 2019 г.


Докато тече измиването на Самолета, ентусиасти от групата „PLACEMAKER-и в действие“ поправиха и „премениха“ пейката пред ограденото пространство. Това е поредна малка намеса в градската среда, която цели да направи нашия любим град по-привлекателен, по-цветен, с по-усмихнати и ентусиазирани хора.

Радваме се, че процесът PLACEMAKING има все-повече последователи, които творят и разкрасяват различни кътчета в Силистра. Все пак, един от основните принципи на този процес е, че с добра идея, малко средства и доброволен труд, могат да бъдат преобразени градските пространства за радост на очите и душата 🙂.

#ДуросторумДръстърСилистра

Информация на Димитър Караджов


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6529
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6529