gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕТСКА СЕСИЯ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 15 юли 2019 г.


Председателят на Общински съвет Силистра, д-р Мария Димитрова бе домакин на децата от летния клуб по интереси „Театър и приключения“, с ръководител Лилия Маркова, който е организиран от Община Силистра и МКБППМН. Всяка година членовете на този клуб провеждат детско заседание и се запознават с работата и уредбата на местния парламент. Д-р Димитрова им разясни за модерните нововъведения, които са направили в начина на гласуване, което зарадва малките гости.
В началото децата си избраха председател и заместник-председател, а после гласуваха и дневен ред от четири точки, които приеха почти единодушно. Заседанието премина с дебати и изказвания на всички деца, които бяха вносители на докладните записки.
В края на заседанието малките приключенци благодариха за гостоприемството и връчиха на д-р Димитрова благодарствен адрес.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6539
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6539