gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 17 юли 2019 г.


Адмирации, младежи!
„Ден 2-ри от Летни клубове нa Български младежки Червен кръст - Силистра премина в много игри за опознаване на природата и ползите от рециклирането!”
Информация на Благотворително събиране на пластмасови капачки за МБАЛ - Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6545