gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕПЛУВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ


picture

Публикувано на 13 август 2019 г.


Община Силистра и СНЦ "Дунавски клуб" организират и тази година традиционно преплуване на река Дунав.

Събитието ще се състои на 17 август от 10:00 часа в базата на "Дунавски клуб", намираща се в близост до хотелски комплекс "Дръстър". Записването за участие ще стане един час преди началото (от 09:00 часа на 17 август).

Това е надпревара без класиране, провеждана повече от две десетилетия за ентусиасти от всички възрасти - мъже, жени и деца. Желаещите да участват задължително преминават медицински преглед и предварителен инструктаж.
Всички участници ще получат грамоти и награди, а по традиция ще бъдат отличени най-малкият и най-възрастният преплували река Дунав.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6581
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6581