gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТРАДИЦИОННО ПРЕПЛУВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ


picture

Публикувано на 17 август 2019 г.


Традиционно преплуване на р.Дунав. инициатива на Община Силистра и СНЦ"Дунавски клуб" 20 участника в надпреварата тръгват да плуват.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6587
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6587