gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДВАДЕСЕТ УЧАСТНИЦИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 74 ДО 14 ГОДИНИ ПРЕПЛУВАХА РЕКА ДУНАВ


picture

Публикувано на 18 август 2019 г.


Двадесет участници на възраст от 74 до 14години преплуваха река Дунав. Всички получиха грамоти и медали за участие от инж. Тихомир Борачев зам.- кмет на община Силистра и от Димитър Златев, председател на СНЦ" Дунавски клуб". Във водите на реката скочиха майка и син, баща и син, за да предадат традицията. Трима от участниците са на 14 години и за пръв път се хвърлят в предизвикателството.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6588
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6588