gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВПЕЧАТЛЯВАЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА ДИРЕКТОРКА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 02 септември 2019 г.


От 26 до 31 август 2019 г. в СОК „Камчия“ се проведе Шестия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“. От Силистренска област в конкурса участва Стоянка Драганова – директор на новооткритата детска градина „Радост“ в с. Йорданово, община Силистра. 
В категория „Подготвителна група за училище“ журито, оглавявано от проф. Н. Бояджиева, не присъди първа награда, а втората беше връчена на Ст. Драганова от министър Красимир Вълчев. Атрактивното представяне през втория ден на конкурса донесе за директорката от Силистренска община още две престижни награди: Специалната награда на Председателя на СБУ и Специалната награда на публиката. Управителят на СОК „Камчия“ връчи на двама учители за отлично представяне и изключителни постижения от участвалите в конкурса общо 150, ваучер за едноседмична почивка в комплекса през май 2020 г. - едната награда е за Ст. Драганова. 
Директорката презентира пред форума своя разработка за училищното краезнание в детската градина, като интерес предизвика и използвания репортаж на силистренския журналист Любомир Добрев за тази детска градина, излъчен преди два месеца по телевизия „България Он Еър“ и с явен интерес в internet – 7600 преглеждания. От представител на МОН към Ст. Драганова беше отправена покана за участие в Национален конкурс за добри педагогически практики, който ще се проведе във Веленград в началото на м. октомври. 
Ст. Драганова успя да представи своя педагогически експеримент с деца билингви, благодарение разбирането и подкрепата на г-жа Нели Иванова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ при община Силистра.
Информацията е на училището


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6615
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6615