gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 03 септември 2019 г.


Започна освежаване на пешеходните пътеки в Силистра. Приоритетно пътна хоризонтална маркировка се полага в близост до учебните заведения, както и по най-натоварените улици в града. Положената улична маркировка се изпълнява, съгласно всички технологични изисквания.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6617