gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРАЗНИК НА ХЛЯБА, ПЕСЕНТА И ТАНЦА "С МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР"


picture

Публикувано на 09 септември 2019 г.


Изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища от Силистра, площадна хоротека с клубове по народни танци от община Силистра и концерт на оркестър „Еделвайс“

Каже ли човек златна Добруджа, първата мисъл е за
житото и за хляба.
А на трапезата добруджанецът винаги ще издигне високо хляба,
ще го целуне благоговейно, ще благослови труда и земята и
ще покани и Бог, и светците.
Защото за българина хлябът е самият живот.

На 12 септември /четвъртък/ 2019 г. от 16.30 часа на площад „Свобода”, Община Силистра, дирекция „Хуманитарни дейности“, отдел „Култура“ ви канят на Празника на хляба, песента и танца с изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища:
1. Народно читалище „Доростол-1870”, град Силистра
2. Народно читалище НЧ ”Св.св.Кирил и Методий”, град Силистра
3. Народно читалище ”Паисий Хилендарски-2006”, село Айдемир
4. Народно читалище ”Дочо Михайлов-1906”, село Бабук
5. Народно читалище ”Ламбриново-2013”, село Полк. Ламбриново
6. Народно читалище ”Самообразование-1942”, село Йорданово
7. Народно читалище „Иван Вазов-1941”, село Срацимир
8. Народно читалище „Пробуда-1940”, село Калипетрово
9. Народно читалище „Светлина-1906”, село Смилец
10. Народно читалище «Възраждане-1940“, село Сребърна
11. Народно читалище „Христо Ботев 1941-Българка”, село Българка
12. Народно читалище ”Светлина-1942”, село Главан
13. Народно читалище ”Родолюбие-2006”, село Айдемир

На празника всички силистренци и гости на града ни ще имат възможността да разгледат разнообразието от различни ръчно изработени тестени изделия по автентични български рецепти, както и артефакти от жътвата до производството на хляб.
Общинските съветници на Силистра канят на приготвена от тях рибена чорба – курбан за здраве и благоденствие за жителите на Силистра.
От 17.30 часа на сцената на площад „Свобода” започва концертът на оркестър „Еделвайс” и площадната игротека с участието на клубове за народни танци:
1. Клуб за автентичен и обработен фолклор „Добруджа“ с ръководител Димитър Джамбазов
2. Клуб за народни хора „Дръстър“ към НЧ „Дръстър 2012“, град Силистра с ръководители Светлана Силянова и Николай Караколев
3. Танцов фолклорен клуб „Гребенки“ към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Силистра с ръководител Николинка Филипова
4. Танцова школа „Калипетренци“, село Калипетрово с ръководител Чудомир Валериев
5. Клуб за народни танци „Ритъм“ с ръководител Росен Атанасов

Целта на проявата е да се представят традициите на Добруджанския край, свързани с целия процес на производството на хляб и хлебни изделия. Неизменно в бита на българина трудът и музиката вървят ръка за ръка. Те са преплетени така, че да обединяват, да сплотяват, да поддържат любовта, да пазят от болести, да смиряват.

Заповядайте на 12 септември /четвъртък/ 2019 година от 16.30 часа на площад „Свобода” да съпреживеете фолклорното богатство на българина с хляб, песен и танци!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6623
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6623