gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТВОРБИТЕ ОТ ПЛЕНЕРА ЗА БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ХУДОЖНИЦИ ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ГОСТУВАТ В ГР. КЪЛЪРАШ, РУМЪНИЯ


picture

Публикувано на 01 октомври 2019 г.


На 1-ви октомври 2019 г., от 13 ч. - в гр.Кълъраш, Румъния се откри Международна изложба с творби от пленера за български и румънски художници по трансграничен проект.
Lawer Danube Museum ще бъде гостоприемен дом за творбите на десетимата румънски и български художника, творили по време на Пленера по проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.”

В изложбата са представени творбите на Константин Дончев, Стефан Пенчев, Николай Петров, Христина Гаева, Радослав Илиев, Милеа Петронела, Григоре Виктор, Мугур Коман, Джиджел Станеску, Отилиа Анастасе.
Изложбата ще продължи месец и ще радва жителите и гостите на гр.Кълъраш.
Реципрочният подход за културен обмен от двете страни на река Дунав е още едно доказателство за силата на европейските ценности, както и е работеща система за надграждане и развитие.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6654
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6654