gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЮБИЛЕЙНА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА


picture

Публикувано на 08 октомври 2019 г.


Дългогодишният секретар на филателно дружество „Димитър Дончев“ – Христо Христов, отбелязва с изложба своя 75 годишен юбилей. Представените колекции ще бъдат изложени в паричния салон на Централна поща до 15-ти октомври.
Поздравления към юбиляра поднесоха областният управител г-н Ивелин Статев, заедно с неговия заместник г-н Илиян Великов, г-жа Цветана Игнатова - директор дирекция "Хуманитарни дейности", както и кандидати за кметове и общински съветници. Г-жа Игнатова прочете и поздравителен адрес от името на временно изпълняващия кмет на Община Силистра - д-р Мирослав Тодоров.
Г-н Статев връчи на филателиста и златен медал за заслуги от името на председателя на Съюза на филателистите в България.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6667
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6667