gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТЕСТОВО УЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ


picture

Публикувано на 11 октомври 2019 г.


Вчера, 10-ти октомври 2019г., на язовир „Орехов кулак“, се проведе съвместна операция на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Център за спешна медицинска помощ, Областна дирекция на МВР, БЧК – Силистра и Община Силистра.
Ситуацията представяше преливане на язовирната стена на язовир „Орехов кулак“, породено от продължителни валежи и ураганни ветрове. Бяха пресъздадени всички стъпки, необходими за предприемане на действия по осъществяване на спасителна акция.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6669
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6669