gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОТ 23 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ПРЕКРАТЯВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ, ПРЕДВИД НАБЛИЖАВАЩИЯ КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА


Публикувано на 23 октомври 2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра съобщава, че на основание писмо с изх. № 08-00-10497 от 21.10.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на ОП за Храни и/или основно материално подпомагане, финансирани от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", от 23 октомври 2019 година прекратява приема на заявления за ползване на услугата Обществена трапезария, предвид наближаващия краен срок за изпълнение на дейностите по проекта – 31.12.2019 г. и наличието на резервни потребители.

При възможност от удължаване срока на проекта и осигуряване на допълнителни финансови средства от страна на Управляващия орган, ще се обяви нов прием, за което ще информираме своевременно.

Екип на проекта


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6675
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6675