gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СИЛИСТРЕНЕЦА - ДОБРОМИР УДРЕВ ВЗЕ ИСТОРИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ШОУДАУН (СПЕЦИАЛИЗИРАН СПОРТ ЗА НЕЗРЯЩИ)


picture

Публикувано на 24 октомври 2019 г.


В периода 30 септември - 6 октомври 2019г. в Олбия/Сардиния/Италия се проведе Световното първенство по Шоудаун.
За ПРЪВ път Български национален отбор взима участие на Световно първенство.
В отбора е и нашият Добромир Удрев, който освен председател на спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011” е и национален състезател по Шоудаун. Той е първият силистренец достигнал до състезание от подобен ранг. Удрев е и ПЪРВИЯТ Българин взел участие на международен турнир още през миналата година в Литва. После взе участие и на Европейското първенство в Полша. Това е исторически момент в областта на спорта за незрящи. Националния отбор се класира на 9-то място от общо 17 държави. На Световното първенство взеха участие общо 74 мъже и жени от 17 държави.
Всеки незрящ или слабовиждащ може да упражнява този спорт независимо от социално положение, пол и възраст. Стига човек да има желание!
Информация на СКХУ "Доростол 2011", гр. Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6679
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6679