gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА С ТВОРБИТЕ ОТ ПЛЕНЕРА ЗА БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ХУДОЖНИЦИ ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ, В ГР. КЪЛЪРАШ, РУМЪНИЯ


picture

Публикувано на 05 ноември 2019 г.


Международната изложба с творби от пленера за български и румънски художници по трансграничен проект приключи днес в Lawer Danube Museum, който беше гостоприемен дом за творбите на десетимата румънски и български художника, творили по време на Пленера по проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.”
В изложбата са представени творбите на Константин Дончев, Стефан Пенчев, Николай Петров, Христина Гаева, Радослав Илиев, Милеа Петронела, Григоре Виктор, Мугур Коман, Джиджел Станеску, Отилиа Анастасе.
Изложбата продължи месец и радваше жителите и гостите на гр.Кълъраш.
Реципрочният подход за културен обмен от двете страни на река Дунав е още едно доказателство за силата на европейските ценности, както и е работеща система за надграждане и развитие.
Д-р Мирослав Тодоров - изпълняващ длъжността кмет на Община Силистра, благодари на партньорите от Кълъраш, както и на художниците, за добрата и ползотворна работа. Той пожела успех на всички за реализирането на останалите дейности по трансграничния проект.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6682
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6682