gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"СТАНИ НИНЕ, ГОСПОДИНЕ" СИЛИСТРА 2019 Г.


picture

Публикувано на 08 ноември 2019 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2019/08.11.2019-037d92d81a40d7428e400fd045c20f261.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6690