gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД №РД-20-57 / 04.11.2019 Г.


Публикувано на 08 ноември 2019 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2019/08.11.2019-ec42a1d78745af60468fcec3c82e3ef11.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6691