gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА


picture

Публикувано на 11 ноември 2019 г.


Полагане на клетва на кмета на общината д-р Юлиян Найденов, кметовете на населени места и общински съветници.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6693
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6693