gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ЗАЕДНО С ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИТИЕ "ДУНАВСКИ ФОРУМ - 2019"


picture

Публикувано на 12 ноември 2019 г.


Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с директора на дирекция „Устройство на територията“ инж. Весела Тодорова взеха участие в международното събитие "ДУНАВСКИ ФОРУМ - 2019" на тема "Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион.

В рамките на форума г-н Румен Марков, Управител на Лардж Инфрастръкчър Проджектс, представи проекта "Автомагистрала Дунав - Егея"и бе изслушан доклад на тема: „Рейнско-Дунавския транспортен коридор и значението му за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа на Балканите, Черноморския регион и България“ . Форумът се проведе в гр. Русе и касае изграждането на нови мостове над река Дунав между двете страни. Събитието е организирано от Научно-техническият съюз по транспорта – НТСТ, Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията, Русенски университет „Ангел Кънчев“,Федерация на научно-техническите съюзи, с подкрепата на :
Пристанище Русе
ИА „Проучване И Поддържане На Река Дунав“
НК „Железопътна Инфраструктура“
„Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6697
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6697