gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Отварят музея в Сребърна


picture

Публикувано на 12 юли 2011 г.


Заради огромния интерес на български и чуждестранни туристи към природонаучния музей в резервата „Сребърна”, от 14 юли се възобновява дейността му.
Решението е на общинското ръководство въпреки недовършения ремонт на сградата. Но експозицията е в много добро състояние, съобщи директорът на музея д-р Росен Илиев. По думите му, смъкнатите за осъвременяване надписи към витрините с препарирани птици и животни ще бъдат компенсирани с беседа от екскурзовод. На разположение на туристите са бинокли и далекогледна тръба, с които могат да бъдат наблюдавани птиците в езерото от разстояние. Музеят дава възможност за наблюдение на пеликанската колония в реално време през размножителния период. Това става благодарение на телевизионна камера, монтирана в езерото срещу гнездилището. Но плаващият остров сега е освободен, тъй като пеликаните вече са отгледали поколението си.
Природонаучният музей в резервата „Сребърна” ще работи непрекъснато през целия летен сезон, до 30 септември, всеки ден от 08.00 до 18.00 часа. Таксата за възрастни е 2 лв., за учащи – 1 лв., екскурзоводната беседа е 6 лв.
Припомням, че със средства от общинския бюджет през 2009-2010 г. бе направен вътрешен ремонт на сградата и експозицията на стойност 180 000 лв. Но за междувременно протеклия покрив средства не бяха предвидени. Продължават да се търсят възможности за довършване на ремонтните работи по линия на ЮНЕСКО, Норвежкия фонд, МРРБ и МОСВ, припомниха от общинската дирекция по устройство на територията.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=670
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=670