gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДВЕ ДЕЦА ОТ ЦНСТ В СИЛИСТРА ПОЛУЧИХА СТИПЕНДИИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ


picture

Публикувано на 02 декември 2019 г.


Администрацията на Президента предостави еднократна финансова помощ на 12 младежи в неравностойно положение от инициативата „Подкрепи една мечта“, които през академичната 2019/2020 са студенти в първи курс. Финансова подкрепа получават и ученици от 12 клас, които са настанени в социални услуги, и които са завършили с отличен успех учебната 2018/2019 г.
По време на церемонията стипендии получиха Гергана Златева и Йоанна Великова от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Силистра. Двете момичета мечтаят да продължат своето образование и да се реализират успешно в сферите си на интерес. Йоанна има амбиции да продължи спортната си кариера в НСА, а Гергана ще следва в Технически университет Варна или Медицински университет Варна.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6716
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6716