gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ДУХЪТ Е ВОЛЯ" - ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА С 88 ИСТОРИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


picture

Публикувано на 03 декември 2019 г.


В Международният ден на хората с увреждания, на който преди 11 години е разкрит Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Силистра, бе представена личностната енциклопедия "Духът е воля" - трети том, с автор Радка Димитрова - преподавател във ВУАРР Пловдив. В книгата е описана личната история на ръководителя на центъра и председател на фондация "Съпричастие" г-жа Красимира Георгиева, която развълнува всички присъстващи с откровените си разкази и благодарности към всички, които са й помогнали през годините, за да се чуства днес успешно реализиран човек.
Приветствия към присъстващите поднесоха г-жа Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности", г-н Ивелин Неделчев - зам.-председател на Общински съвет Силистра, заедно с г-жа Елица Тодорова - общински съветник.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6722
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6722