gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Уведомление относно: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в Община Силистра"


Публикувано на 03 август 2011 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://www.silistra.bg/file/UVEDOMLENIE-02.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=681