gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА


picture

Публикувано на 24 януари 2020 г.


С подкрепата на Емил Радев,
Посланик на библиотеките в Европейския парламент

Регионална библиотека „Партений Павлович”
обявява конкурс за есе и рисунка

Условия за участие:

В конкурса за рисунка могат да участват ученици от I до IV клас, а за есе – ученици от V до VII клас.
Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. Победителите ще бъдат определени от жури, като най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти и награди.
Всеки участник дава своето разрешение на организаторите да използват предоставената рисунка или есе безвъзмездно и без търговска цел за изложби, публикации, популяризиране в интернет, като името на автора задължително се споменава заедно с творбата му.

Краен срок за предаване на есетата и рисунките :
20 март 2020 г., до 18:00 ч.

Награждаване на победителите:
27 март 2020 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович” - град Силистра

Допълнителни въпроси за конкурса може да отправите писмено
на e-mail: libsilistra@abv.bg

Технически изисквания:

Конкурс за рисунка на тема: „Чиста природа за по-добро бъдеще”
- Творбите могат да бъдат във формат А4 или А3.
- Всеки може да участва само с една своя рисунка, а техниката е по избор: моливи, пастели, акварелни или маслени бои.
- На гърба на всяка рисунка трябва да бъде изписана следната информация: трите имена на автора, години, клас, училище и телефон за връзка.
- Творбите се приемат до 20 март 2020 г. в Детския отдел на Регионална библиотека „Партений Павлович” – гр. Силистра.
- Жури ще определи победителите в две възрастови групи: I-II клас и III-IV клас.

Конкурс за есе на тема: „Моята Европа”
- Участници могат да бъдат ученици от V до VII клас.
- Конкурсните работи трябва да се изготвят на български език, в обем до две машинописни страници, формат А4, шрифт 12 Times New Roman, разредка 1,0.
- Конкурсът е анонимен. В голям запечатан плик се прилагат пет еднакви екземпляра от есето и малък непрозрачен плик с личните данни на автора – три имена, години, клас, училище и телефон за контакт. Лицевата страна и гърбът на пликовете и есето не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника.
- Есетата се изпращат по пощата или са предават на адрес: гр. Силистра, п. к. 7500, ул. „Симеон Велики” 44, п. к. 212 – РБ „Партений Павлович” – за конкурса “Моята Европа”.
Постъпилите есета получават входящ номер в отдел „Регистрация” на библиотеката.
- Жури, съставено от преподавател по български език и библиотечни експерти, ще класира есетата, оценявайки съвместимостта им с темата и литературно-художественото им въздействие.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6834
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6834