gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Национален пленер "Човек и природа" във Ветрен, Община Силистра


Публикувано на 15 август 2011 г.


От 17 до 23 август 2011 г. стартира традиционният пленер по изобразително изкуство „Човек и природа”, който се провежда на живописния бряг на река Дунав в село Ветрен, Община Силистра.
„Престижната проява е утвърдена в годишния план на Дирекция „Хуманитарни дейности” на Община Силистра. В партньорство с Групата на художниците към Съюза на българските художници /СБХ/ с председател Димитър Кулев, създадохме условия за подготовката и провеждането на пленера, който се утвърди като интересна традиция с национална значимост”, посочи Георги Балушев, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Силистра.
В продължение на седмица художниците ще творят във Ветрен и ще експонират своите творби на 15 септември 2011 г. във фоайето на театъра. Всички ще дарят свои произведения на Община Силистра, която финансира пленера с 1000 лева и осигурява своята база във Ветрен, а председателят на Общинския съвет Александър Сабанов подпомага проявата с 600 лева.
В пленера участват проф. Ангел Станев, Виталий и Виолета Халваджиеви, Ивайло Аврамов, Петър Наков, Дона Стоянова, Теодор Данев, Димитър Кулев, Коста Дончев, Стефан Пенчев, Георги Жеков, Пламен Аврамов, Таня Кулева, Георги Куртев.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=685
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=685