gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 06 февруари 2020 г.


Катя Кръстева- кметски наместник на с. Ценович, община Силистра, съобщава ,че всички пътуващи от и за селото трябва да използват пътя през с. Бабук, поради сериозни навявания и усложнената пътна обстановка. Второстепенният път към село Ценович е затворен.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6857