gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 13 февруари 2020 г.


Със заповед на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, се затваря за движение на моторни превозни средства, с изключение на тези със специален режим на движение, участъкът от общинска пътна мрежа: кръстовището на бул. „7-ми септември“, в участъка от ул. „Дръстър“, посока ГКПП – Силистра на 16. 02. 2020г., от 11:00 до 14:00ч.
Причина за затварянето е провеждането на протест и шествие.
Заповедта е сведена до знанието на РУ „Полиция“ – Силистра за изпълнение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6877