gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"БУДКА ЗА ПРЕГРЪДКИ"


picture

Публикувано на 14 февруари 2020 г.


Днес, по случай празника на любовта и виното, на площад „Свобода“ от 16 часа , децата от Ученически парламент Силистра, с подкрепата на отдел „Образование и младежки дейности“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Превантивния информационен център по зависимости, организират „Будка за прегръдки“. Една от дървените къщички ще „оживее“. Децата от Ученическия парламент ще раздават на минувачите добро настроение, топли прегръдки, сладки изкушения и превантивни послания на фона на много балони, сърца и любов.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6880
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6880