gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 23 март 2020 г.


Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, Община Силистра уведомява всички назначени по Механизма за лична помощ лични асистенти, че месечните отчети трябва да бъдат изпратени, като прикачен файл на е-мейл: asistenti@silistra.bg
В информационния център няма да се приемат отчети на хартиен носител. Преди въведеното извънредно положение те  се представяха  в сградата на общинска администрация


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7025