gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИЗВЪРША СЕ МОНИТОРИНГ ЗА ПОПУЛАЦИЯТА НА ЛАРВИ И ИМАГО НА КОМАРИ


picture

Публикувано на 23 март 2020 г.


На територията на община Силистра се извършва мониторинг за популация на ларви и имаго на комари. На база резултатите започват навременни ларвицидни обработки на биотопите.

Община Силистра започва ранни дезинсекционни дейности срещу ларвите на комари. Вече е направена необходимата организация за ларвицидни обработки, които включват: обработка на всички установени биотопи, както и на всички нововъзникнали, с цел унищожаване на ларвите на комарите, преди да са се развили и излетели в околната среда. Ще бъдат използвани биологични ларвициди, които са напълно безвредни за всички бозайници, птици и риби.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7028
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7028