gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЛЕД ПРИЗИВА НА СВИЛЕН СТОЯНОВ ОБЩИНА СИЛИСТРА ОБЯВИ ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА


Публикувано на 24 март 2020 г.


След призива на Свилен Стоянов, с огромна благодарност,Община Силистра обяви дарителска сметка. Във вчерашния ден / 23.03.2020г./ по сметката са постъпили три дарения.

Благодарим на дарителите:

д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра
ЗК“Съгласие“ с. Срацимир
ЗК“Казимир“93 с. Казимир

Общата сума събрана към посочената дата е 33 хиляди лева.
Сметката, по която могат да се правят дарения във връзка с мерките предприети за борбата с КОВИД-19 е:

Банка ДСК
Клон Силистра
IBAN:BG50STSA93008402675600
BIC STSABGSF
Вид плащане 445100
Основание на превода: Борба срещу COVID-19


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7029
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7029