gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕДПРИЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19


Публикувано на 25 март 2020 г.


Всички наематели на общински имоти, които съгласно въведеното извънредното положение, с решение на Народното събрание от 13 март до 13 април 2020г., не са осъществявали търговска дейност са освободени от наем за посочения срок. За периода няма да бъдат начислявани и лихви за забавени плащания на същите.

С два месеца, до края на месец юни 2020г., се удължава срокът за плащане с отстъпка на местните данъци на недвижимите имоти и МПС. Досега отстъпката от 5% се ползваше до края на месец април, а сега срокът ще е до края на юни.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7032
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7032