gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗОВ ЗА ПОМОЩ


Публикувано на 25 март 2020 г.


Община Силистра се обръща към всички, които могат да дарят за лечението на Мира.
Публикуваме посланието на входираната в деловодството на общината молба - искане
https://www.facebook.com/groups/204019884209287?view=permalink&id=204250567519552


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7033