gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 26 март 2020 г.


Във връзка с обявената от СЗО спешност за обществено здраве в борбата с КОВИД-19 се препоръчват електронните административни услуги. https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/e-signature-news


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7038