gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ


picture

Публикувано на 06 април 2020 г.


На заседанието днес, свикано от д-р Юлиян Найденов- кмет на община Силистра бяха обсъдени възможностите за разширяване на обхвата на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа с цел осигуряване на подкрепа на всички нуждаещи си на територията на общината.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7065