gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 06 април 2020 г.


Благодаря на служителите на МВР, които следят контролно-пропусквателния режим на подходите към града. Днес отново им занесох санитарно-хигиенни материали и изказах подкрепата си към тях.
Благодаря и на всички жители на общината, които спазват разпоредбите и не предприемат излишни пътувания.
#останивкъщи-спаси живот


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7066