gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ


Публикувано на 08 април 2020 г.


В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 07.04.2020 г. до 12.04.2020 г. от 6:00 до 22:00 часа в местностите „Ортаборун”, „Чатал Кулак”, „Осми пост” и „Арнаут чаир” ще се проведе третиране на рапица и пшеница с продукти за растителна защита Секатор, Фузилад форте и Течна тор. Третирането се извършва с цел защита срещу плевели и болести. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7072
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7072