gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НПСС ПОДПОМАГА БЧК С ДОБРОВОЛЦИ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19


picture

Публикувано на 10 април 2020 г.


Националното представителство на студентските съвети се включва като партньор в кампания Българският младежки Червен кръст, по инициатива на Министерството на здравеопазването, стартира кампания за набиране на доброволци сред студентите медици за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19.

Кампанията цели да проучи желанието на обучаващите се студенти в последните курсове на медицинските специалности към Висшите училища в Република България да вземат участие като доброволци в борбата с COVID-19, както и тяхното набиране. Тези съвместни дейности, както и активирането на допълнителен ресурс от студенти-доброволци ще доведе до по-висока степен на готовност за реакция в случай на усложняване на настоящата епидемиологична обстановка.
Всички желаещи трябва да попълнят приложения електронен формуляр:
https://forms.gle/6KLENCkJW53wVtkRA
Цялата информация ще бъде обработена от БЧК и предоставена на Министерство на здравеопазването, което ще извърши организацията по разпределението на доброволците за участие в определени дейности, съобразно техните знания, умения и съобразно спецификата и потребностите на конкретната ситуация.
За повече информация и въпроси: Станимир Бояджиев - Председател на Българския младежки Червен кръст и зам.-председател на НПСС
тел. 0897 473 574 и email: s.boyadzhiev@redcross.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7077
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7077