gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 18 май 2020 г.


ОУ „Отец Паисий“ – Силистра - традиции, висок професионализъм, иновации.
Доказали са го предшествениците, доказват го и днес настоящите ученици и учители от ОУ„ Отец Паисий”.
Там, където има корени, има върхове, има и бъдеще!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7191