gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 20 май 2020 г.


Възобновяват се обученията за придобиване на допълнителна квалификация по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за действие по заетостта.
Обученията ще се провеждат в присъствена форма на групи до 10 души.
По време на занятията обучаващите се трябва да носят маски, а помещенията – да бъдат дезинфекцирани периодично.
Графиците за обученията трябва да бъдат актуализирани и предоставени на курсистите.
Обучаващите организации, които решат да не подновяват дейностите си, трябва да информират съответните Бюра по труда.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7205