gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОВИ ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ТАБЕЛИ


picture

Публикувано на 21 май 2020 г.


В сила е Заповед на кмета на Община Силистра за забрана на къпането в река Дунав, езера, блата, язовири, напоителни канали на територията на Община Силистра, във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
По поречието на река Дунав, на територията на Община Силистра, както и по бреговете на водоемите, са разположени нови забранителни табели, които напомнят за забраната.
Молим жителите и гостите на общината да спазват заповедта, както и да пазят табелите. На територията на града, в района на самолета, бяха установени няколко случая на умишлено счупване и премахване на такива табели. Според Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на Община Силистра, извършителите подлежат на санкциониране. Призоваваме всички, които имат информация за подобни противообществени действия да сигнализират в отдел “Инспекторат” към Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7208
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7208