gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 21 май 2020 г.


Редовното заседание на Общински съвет - Силистра ще се проведе, съобразявайки се с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка и със Заповед № РД – 01 – 262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България.
Заседанието на Общински съвет – Силистра насрочено за 28.05.2020 г. /четвъртък/ ще е закрито, като бъде предавано пряко чрез Общинско радио - Силистра. Заседанията на съответните постоянни комисии, насрочени за 26.05.2020 г. /вторник / ще се проведат при същите условия, като бъдат закрити. Гражданите ще могат да гледат онлайн в реално време заседанието на 28.05.2020 г.. Излъчването ще е на живо, на фейсбук страницата на Общински съвет - Силистра. Решенията за предприетите мерки от страна на местния парламент, са приети на председателски съвет, чието заседанието се проведе на 18.05.2020 г., като в него участие взеха председателя и заместник-председателите на Общински съвет - Силистра, както и ръководителите на групи и председатели на постоянни комисии.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7210