gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ - ГРАМОТА "НЕОФИТ РИЛСКИ"


picture

Публикувано на 21 май 2020 г.


По повод честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование са удостоени със заповед на министъра на образованието и науката пет педагогически специалисти. За това съобщи Габриела Миткова, началник на Регионално управление на образованието в Силистра.

Предложени от Регионално управление на образованието – Силистра са Бонка Петрова Скорчелиева – старши учител по музика в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра и Илхан Етем Ахмед – директор на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово. От Синдикат „Образование“ - Донка Радева Илиева – старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, гр. Дулово, от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България - Росица Стефанова Никова – заместник директор в ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, община Ситово и от Синдикат на българските учители - Иванка Николова Славова – старши учител в ДГ „Роза“, гр. Силистра.

Информация на Общинско кабелно радио "Силистра"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7211
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7211