gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 27 май 2020 г.


Със заповед на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, детските ясли и градини започват работа на 1-ви юни, при спазване на актуалните противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването на Република България.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7250