gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЛЕД ДЪЛГИ ГОДИНИ СГРАДАТА НА КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО В С. ЦЕНОВИЧ, ОБЩИНА СИЛИСТРА, Е ОБНОВЕНО И ПРИВЕТЛИВО МЯСТО


picture

Публикувано на 11 юни 2020 г.


От както е построена сградата на кметското наместничество в село Ценович не е ремонтирана, покривът започнал да се пропуква и да тече. Таваните се рушат с годините, а дворът тъне в бурени и строителни отпадъци. Новият кметски наместник г-жа Катя Кръстева се заема със задачата да промени и обнови не само терена, но и сградата на кметството.
Покривът е ремонтиран със средства, заложени за капиталови разходи, в бюджета на Община Силистра за 2019г. и отпуснати с решение на Общинския съвет. Над 21 хиляди лева са вложени в ремонта на основната сграда и допълнителните пристройки. Довършителните дейности са изпълнени от ОП “Дръстър“ . Измазани са стените, таваните, изграден е нов санитарен обект, поставени са нови балатумни настилки и др. на обща стойност над осемстотин лева. Доброволците от селото се включили в пълното почистване и облагородяване на външното пространство. Обновяването и ремонтите започнали през септември 2019г. Днес, всички дейности са приключили, гостите и жителите на селото са доволни от приветливостта на средата.
Програмата за управление на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов/ мандат 2019-2023г./ включва развитието на населените места, като неделима част от община Силистра, а промяната в средата на живот в селата е един от приоритетите.
Село Ценович се намира на около 15 км. от общинския център. Селото е малко, но добре устроено. То е електрифицирано, водоснабдено, с изградена телефонна мрежа. Има добра инфраструктура –голяма част от улиците са асфалтирани и достъпът до къщите е целогодишен. Застроено е предимно с кокетни вили и е предпочитано място за отдих и живеене. В селото има кметско наместничество, пенсионерски клуб, магазин. В близост /на около 3км/ има три язовира, които са притегателно място за любителите на риболова.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7289
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7289