gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 26 юни 2020 г.


Занятията на клуба по шахмат ще се провеждат в Дунавския парк – в беседките до фонтана срещу ПМГ „Св.Климент Охридски“. При дъждовно време занятието се отменя и ще се проведе в друг ден, след уговорка с ръководителя.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7323