gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

41 АБИТУРИЕНТИ, ОТ ТЯХ 4-МА СА ОТЛИЧНИЦИ, С ОБЩ УСПЕХ НА ВИПУСКА НАД 4.50 ИЗПРАТИ ДНЕС ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 30 юни 2020 г.


В присъствието на развълнувани родители, гости и преподаватели на тържествена церемония бяха отличени най- добрите ученици на професионалната гимназия.
Мария Недялкова зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, д-р Мария Димитрова – председател на ОбС и директорът на училището Татяна Кинджакова поздравиха абитуриентите, като им пожелаха: попътен вятър, реализирани мечти и след приключване на по- високата степен на образование да се върнат в Силистра. Някои от абитуриентите вече са студенти в РУ“А. Кънчев“. Други са готови да приложат в местни фирми наученото през годините и да започнат да упражняват професията си.

ПГМТ “Владимир Комаров”, град Силистра е приемник на Техникума по механотехника, открит през 1963 година със заповед 1а/11а от 29.03.1963 г. на МНП.

Над половин век в гимназията се извършва професионално обучение за придобиване на I, II и III степен на професионална квалификация в четири професионални направления: „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”; „Електротехника и енергетика”; „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”; „Металообработване и машиностроене”.

ПГМТ „Вл. Комаров” разполага със съвременна и модерна материална база, която непрекъснато се обновява – специализирани кабинети за професионално обучение, лаборатории, учебни работилници, компютърни кабинети, лекционни зали, библиотека, фитнес-зала, кафе-сладкарница, физкултурен салон и мултифункционална спортна площадка.

ПГМТ „Вл. Комаров“ е първата гимназия в региона, спечелила проекти по Програма ФАР. От далечната 1998 до днес училището печели и реализира 8-10 проекта на година по европейски и национални програми. Емблема на самочувствието на учители и ученици са проектите по Програма „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм +“, благодарение на които учениците провеждат своята производствена практика в престижни фирми на IT сектора в Германия, Англия и Италия. През последните няколко години възпитаниците на гимназията участват активно в проекти на МОН, съфинансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси – проект „Ученически практики“; проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ (УСПЕХ); проект „Твоят час; Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“; Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“; Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование” и др.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7335
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7335