gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЕНИТЕ СЛУЧАИ НА КОВИД-19 В ДГ "ИГЛИКА" СА ВЗЕТИ ВСИЧКИ МЕРКИ ПО ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД - ИГЛИКА-1 И ИГЛИКА-2


Публикувано на 23 юли 2020 г.


Във връзка с установените случаи на носители на Ковид-19 в ДГ“Иглика“ са взети всички мерки по хигиенизиране и дезинфекциране на сградния фонд- Иглика -1 и Иглика-2. Тестван е персоналът на детската градина. Общо 5/ пет/ са заразените с корона вирус. Лицата са карантинирани за срок от 14 дни. Вчера/22.07.202г./ след 22 часа са водени редица разговори с родители и между представителите на институции, за да се вземе решение за работния режим. Детското заведение преустанови работа си до понеделник/27.07.202г./, когато отново ще се разгледат всички обстоятелства по възможността за отваряне на градината. Общинският кризисен щаб, лично кметът на община Силистра се обръщат към всички с молба да спазват правилата: дистанция, дезинфекция и дисциплина.
Г-жа Мария Недялкова отговори на въпросите на обществеността чрез медиите


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7386
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7386